SERVEIS DE RESTAURACIÓ COL.LECTIVA
Telèfon: 936 565 969
 
| |     CAS


 
       
Donem continuïtat a la tasca educativa que es realitza al centre escolar, amb continua coordinació amb pares i direcció dels centres. Experiència, professionalitat i estructura.
 
MONITORATGE I CUINA
 
 
Com a resultat de la col·laboració dels nostres departaments de nutrició, dietètica i pedagogia per establir una línia
d'actuació en centres educatius, que tingui en compte aspectes com el primer vincle amb l'adult, la intercomunicació, les destreses, aprenentatges i l'experimentació sensorial, Roca González SL ha creat la marca Monitoratge i cuina S.L.
La funció de Monitoratge i cuina S.L. és la de donar continuïtat a la tasca educativa que es realitza al centre escolar,
amb continua coordinació amb pares i direcció dels centres. La definició actual dels menjadors escolars com a espais integrats en el centre docent, obliga a confiar en una empresa en la qual la bandera sigui la qualitat, la professionalitat i la capacitat de resposta. Els monitors d'avui dia no són els monitors d'abans. Han d'estar formats per col·laborar amb el model educatiu del centro. La nostra experiència, professionalitat i estructura, ens capacita per garantir-un servei de màxima calidad.Os convidem a descobrir com planificar la gestió del vostre menjador amb total tranquil·litat, podent escollir les opcions que més s'adaptin a les necessitats del seu centre.

 

- Més fàcil:
En el servei de monitors, el compromís i l'estreta col·laboració amb els centres, ens permet trobar i desenvolupar solucions adaptades a les necessitats específiques de cada centre, oferint un servei integral tant de acollides com de monitoratge del menjador.

 

- Més divertit:
Monitoratge i cuina S.L. proporciona als seus cuidadors la formació adequada per exercir millor les seves funcions,
a més de tot el material necessari per desenvolupar la seva tasca.

 

- Més educatiu:
Mitjançant la figura d'un / a coordinador / a, es dissenyen plans d'activitats adequades al model educatiu aprovat per cada centre. Us oferim una àmplia varietat d'activitats adaptades a les necessitats del centre, perquè el menjador no sigui només un espai per menjar, sent també un lloc per seguir aprenent.

 

- Més còmode:
Perquè la direcció no s'haurà de preocupar per res. Monitoratge i cuina S.L. us garanteix la major eficiència en la gestió
integral del servei del menjador. Els nostres clients ja coneixen la comoditat de confiar en una única empresa per a la
gestió del menjador i del servei de cuidadors.

 

- Quaderns de menjador P-3
Per millorar la comunicació entre la família i l'equip educatiu, Monitoratge i cuina SL, incorpora aquest quadern que serveix com a eina per transmetre totes les incidències i / o informacions que s'hagi de fer saber als pares durant el
desenvolupament del servei del menjador escolar .

           
 
                 
Protecció de dades
Protecció de Cookies    
Politica de privacitat