SERVEIS DE RESTAURACIÓ COL.LECTIVA
Telèfon: 936 565 969
 
| |     CAS


En roca gonzalez analizamos todo, en nuestro control de calidad
                                   
 

Garanties de qualitat i seguretat alimentària

                   
                                   
 
A Roca González SL, pensem en l'alimentació des de l'excel·lència de qualitat i seguretat alimentària que són els pilars bàsics del
nostre servei. La qualitat dels aliments, les seves propietats nutricionals, la conservació, el transport i presentació dels plats, està assegurada per mitjà dels controls de qualitat que introduïm com a part de la nostra filosofia de treball. La prevenció dels riscos i la implantació de les mesures encaminades a reduir-los al màxim és el concepte en el qual es basa el sistema APPCC (anàlisi de perills i punts de control crítics). Roca González SL, treballa amb aquest sistema de control de qualitat adaptat a qualsevol tipus de servei (administració de centres o càtering), cosa que li permet assegurar la qualitat i seguretat dels seus productes.
 
                                   
 
Les fases de control d'aquest sistema aconsegueixen:
         
                                   
  - Les Instal·lacions:

Realitzem un control de les instalacionesimplicadas en el servei (pròpies i alienes), assegurant l'adequació de les condicions higièniques-sanitàries segons la legislació vigent.

- El personal:

La nostra plantilla de personal compta amb coneixements específics del producte, dels processos de producció, de les matèries primeres emprades i de l'ús del producte en la seva destinació a través d'un pla de formació de reciclatge continu dels coneixements, Roca González S.L. disposa d'un pla de formació específic per a cada lloc de treball.
   
                 
                                   
  - Els proveïdors i les matèries primeres:

A Roca González S.L. fem una acurada selecció de les matèries primeres i auxiliars amb les majors exigències i garanties oficials
a l'homologació de proveïdors a través del nostre departament de compres.


- Neteja i desinfecció:


A través dels nostres proveïdors servim productes de neteja homologats i dissenyem plans de neteja adaptats a les
instal·lacions de cuina i menjador. Per verificar la idoneïtat de la neteja de les superfícies fem controls microbiològics i informes
analítics periòdics.

 
                                   
  - Controls

Realitzem tasques de supervisió i auditories higièniques-sanitàries, de
seguretat i salut així com dotació d'equips de protecció individual i
d'emergències (farmaciola de primers auxilis).


- Control documental del centre de treball

Realitzem un seguiment i control documental d'actes d'inspeccions oficials,
certificats de formació de manipuladors, butlletins d'anàlisis
microbiològiques, registres de control de plagues, registres APPCC (control de
càmeres, control de proveïdors, desinfecció...)
   
         
                   
Cuina Tradicional mediterrània
             
                   
RocaGonzález SL, ofereix plats tradicionals adaptats als gustos dels gruposde població a qui s'adreça buscant l'equilibri
nutricional i culinari en el disseny dels menús. Des Roca González SL, potenciem les característiques de la dieta mediterrània
reconeguda per la FAO com la més saludable i caracteritzada per una aportació equilibrada i variada d'una sèrie d'aliments
bàsics com ara: cereals, fruites, verdures, llegums, carn, peix, espècies, productes lactis i ous entre altres.- Sana i programada

La gastronomia de Roca González S.L. és una cuina sana i programada. Des del nostre Departament de Dietètica i Nutrició,
programem l'àmplia gamma de menús que oferim, el disseny dels quals es té en compte les recomanacions de l'Organització
Mundial de la Salut (OMS).
- Premisses de planificació dels menús

L'estructura i la planificació dels menús han de facilitar una ingesta saludable mitjançant una oferta equilibrada i variada en
el seu conjunt a la vegada que plaent per al comensal.

Per a la planificació dels menús, tenim en compte els següents criteris:

- El nombre de grups d'aliments presents en cada menú.
- Les quantitats de cada ingredient en relació amb les característiques del comensal.
- L'aspecte (varietat de colors, textures, presentació) i les temperatures.
- L'estructura del menú i la combinació entre el primer plat, el segon i les postres.
- La gastronomia i les peculiaritats alimentàries de la regió.

- El temps de distribució (menjar realitzada en el mateix centre o transportat des de la cuina central).
- Les apetències i les aversions (tant d'aliments com de tècniques de preparació) de diferents grups d'edat.

Per aconseguir aquestes finalitats disposem d'una plantilla de professionals altament qualificats, especialistes en planificació de menús així com titulats en dietètica i nutrició.


- Necessitats alimentàries especials:


A Roca González SL, som conscients de la importància que tenen les dietes especials en la salut dels seus usuaris i de la
preocupació que comporten per a les direccions dels centres. Per això, des del nostre departament de nutrició realitzem menús adaptats, substituint aliments no aptes per altres de similar valor nutritiu per evitar carències nutricionals. Roca González S.L. posa a disposició dels seus clients tantes dietes terapèutiques especials com siguin necessàries, per atendre aquells usuaris que per prescripció facultativa hagin de seguir alguna pauta en la seva ingesta diària. A més Roca González S.L. assegura que el personal que realitza aquests menús rep la formació necessària per a la correcta elaboració, coneix els aliments d'alt risc, els ingredients que s'han d'evitar i els que indueixen a error, així com la correcta manipulació d'estris de cuina per evitar contaminacions creuades dins de l'àrea d'elaboració.
Serveis nutricionals
             
                   
Roca González S.L. proporciona informació nutricional quantitativament mitjançant el valor nutricional dels seus menús. al mateix temps, el departament de dietètica i nutrició de Roca González SL ofereix xerrades divulgatives amb l'objectiu d'informar i orientar en matèria de dietètica i nutrició a tots els col·lectius.
                   
       
+ Informació + Informació + Informació
     
     
 
Aviso legal