Política de qualitat i medi ambient

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

Presentem aquesta política de qualitat i medi ambient coherent amb l’objecte i el context de la nostra organització. Aquesta política serveix de marc per a l’establiment i repàs dels objectius i confirma el nostre compromís de satisfer les necessitats dels clients, prevenir la contaminació i millorar de manera contínua el nostre sistema de gestió.

Orientació al client: Com a organització ens hem compromès a entendre les necessitats actuals i futures dels nostres clients; a respondre als seus requisits i a esforçar-nos per superar les seves expectatives.

Lideratge: La nostra Direcció s’ha compromès a crear un entorn de treball on les persones s’involucrin plenament en la consecució dels objectius de l’organització.

Compromís de les persones: Com a organització, reconeixem que les persones són la clau de la prosperitat d’una empresa i que només quan es comprometen plenament l’empresa és capaç d’aprofitar les seves capacitats per al seu benefici.

Estratègia de processos: Com a organització, sabem que els resultats buscats s’aconsegueixen més fàcilment quan les activitats i els recursos es gestionen dins d’un procés o sèrie de processos interconnectats.

Millora: Ens hem compromès a aconseguir millores continuades en tots els aspectes ambientals identificats i avaluats

Presa de decisions basada en dades objectives: Com a organització ens hem compromès al fet que totes les decisions relacionades amb el nostre Sistema es basaran en anàlisi de dades i en informació rellevant.

Gestió de relacions: ROCA GONZÁLEZ reconeix que l’organització i la relació que manté amb els seus proveïdors externs són interdependents i que una relació mútuament beneficiosa millora la capacitat de totes dues parts per a crear valor.

És també política de la nostra empresa respondre a les necessitats de les altres parts interessades i complir amb les responsabilitats socials, mediambientals, benèfiques, normatives i legislatives.

Aquesta política està disponible o es facilita a totes les parts interessades; de fet està a l’abast de qui ho necessiti, tauler d’anuncis de l’empresa

Dietètica i nutrició

Qualitat i seguretat

Dietètica i nutrició

Qualitat i seguretat

Contacta amb nosaltres!

Consulta'ns els teus dubtes i ens posarem en contacte el més aviat possible.

Carrer del Cobalt, 185
08907 L’Hospitalet (Barcelona)
Tel. 936 565 969
rocagonzalez@rocagonzalez.com

Obrir xat
Podem ajudar-te?
Podem ajudar-te?