Qualitat i seguretat alimentària

Qualitat dels aliments, propietats nutricionals, conservació, transport i presentació dels plats com a part principal de la nostra filosofia.

Dietètica i nutrició

Qualitat i seguretat

Dietètica i nutrició

Qualitat i seguretat

CONTROLS DE QUALITAT
EN TOTES LES ETAPES

Els controls de qualitat es realitzen a les diferents etapes dels processos productius, amb les millores contínues i les innovacions per a oferir un servei de màxima qualitat.

La qualitat i la seguretat alimentària és una part important del nostre servei. La qualitat dels aliments, les seves propietats nutricionals, la conservació, el transport i la presentació dels plats, forma part de la nostra filosofia de treball.

La prevenció dels riscos i la implantació de les mesures encaminades a reduir-los al màxim, és el concepte en el qual es basa el sistema APPCC (anàlisi de perills i punts de control crítics).

Treballar amb aquest sistema de control de qualitat, i adaptar-lo a les tipologies de serveis que oferim, ens permet assegurar una òptima qualitat i seguretat dels nostres productes i serveis.

Per aconseguir-lo, es tenen en compte les normatives higièniques d’aplicació (legislació alimentària en vigor o sistemes APPCC), i també normes de prestigi reconegut com les nostres certificacions ISO 9001 i 14001.

Control de les nostres cuines i espais de treball

Generem procediments de control de qualitat als nostres espais de treball, supervisant les instal·lacions, els sistemes de transport i la traçabilitat de les matèries primeres dels nostres proveïdors entre d’altres.

Pla d’higiene i neteja específic.
Certificacions ISO 9001/2004 i ISO 14001/2004.
Anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC).
Gestió de residus.
Anàlisis microbiològics dels plats acabats i dels productes semielaborats.
Verificació de les condicions d’higiene d’utensilis i superfícies de treball.
Control d’olis.
Anàlisis de la presència de gluten.
Anàlisis de microorganismes patògens en aliments.
Auditories de bones pràctiques de manipulació.
Assessorament higiènic i sanitari.

Control de les nostres
cuines i espais de treball

Generem procediments de control de qualitat als nostres espais de treball, supervisant les instal·lacions, els sistemes de transport i la traçabilitat de les matèries primeres dels nostres proveïdors entre d’altres.

✓ Pla d’higiene i neteja específic.
✓ Certificacions ISO 9001/2004 i ISO 14001/2004.
✓ Anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC).
✓ Gestió de residus.
✓ Anàlisis microbiològics dels plats acabats i dels productes semielaborats.
✓ Verificació de les condicions d’higiene d’utensilis i superfícies de treball.
✓ Control d’olis.
✓ Anàlisis de la presència de gluten.
✓ Anàlisis de microorganismes patògens en aliments.
✓ Auditories de bones pràctiques de manipulació.
✓ Assessorament higiènic i sanitari.

Treballem per formar i reciclar al nostre equip de forma contínua. La nostra plantilla compta amb els coneixements específics del producte, dels processos de producció, de les matèries primeres emprades i de l’ús dels productes en la seva destinació final, a través d’un pla de formació i reciclatge continuat dels coneixements. Roca González disposa d’un pla de formació adaptat, depenent de la tipologia del centre o servei a oferir.
En l’apartat de contractació de personal col·laborem de forma activa amb Fundació Intermèdia, per la inserció de persones amb risc d’exclusió dins del món laboral.

.

Formació contínua
del nostre personal

Formació contínua
del nostre personal

Treballem per formar i reciclar al nostre equip de forma contínua. La nostra plantilla compta amb els coneixements específics del producte, dels processos de producció, de les matèries primeres emprades i de l’ús dels productes en la seva destinació final, a través d’un pla de formació i reciclatge continuat dels coneixements. Roca González disposa d’un pla de formació adaptat, depenent de la tipologia del centre o servei a oferir.
En l’apartat de contractació de personal col·laborem de forma activa amb Fundació Intermèdia, per la inserció de persones amb risc d’exclusió dins del món laboral.

Selecció de proveïdors i matèries primeres

Roca González garanteix en tot moment que els seus proveïdors estan acreditats i subjectes a tots els requeriments legals existents, i es fa responsable de les alteracions dels productes en tot moment.
Els nostres proveïdors vinculats a la producció ecològica gestionen els productes alimentaris provinents de l’agricultura ecològica de Catalunya incorporant-los als nostres plats.
Actualment totes les pastes, llegums i arrossos que servim als nostres clients, són d’origen ecològic i disposen de la certificació provinent del CCPAE. Com a resultat d’anys d’experiència treballant amb indústries alimentàries del nostre territori, el 90% dels nostres proveïdors són de proximitat amb producció local o comarcal.

Selecció de
proveïdors i
matèries primeres

Roca González garanteix en tot moment que els seus proveïdors estan acreditats i subjectes a tots els requeriments legals existents, i es fa responsable de les alteracions dels productes en tot moment.

Els nostres proveïdors vinculats a la producció ecològica gestionen els productes alimentaris provinents de l’agricultura ecològica de Catalunya incorporant-los als nostres plats.

Actualment totes les pastes, llegums i arrossos que servim als nostres clients, són d’origen ecològic i disposen de la certificació provinent del CCPAE. El 90% dels nostres proveïdors son de proximitat amb producció local o comarcal, com a resultat d’anys d’experiència treballant amb indústries alimentàries del nostre territori.​

A tots els centres que gestionem apliquem un Pla de Neteja i desinfecció, que estableix la programació de les diferents actuacions i procediments a aplicar. Aquest Pla de Neteja determina una sèrie d’indicacions per a la neteja i desinfecció de diferents espais i els elements que els componen.
Els nostres proveïdors de productes de neteja disposen de la certificació Ecolabel que identifica aquells productes i serveis més respectuosos amb el medi ambient.

Neteja i desinfecció
dels espais de treball

Neteja i desinfecció
dels espais de treball

A tots els centres que gestionem apliquem un Pla de Neteja i desinfecció, que estableix la programació de les diferents actuacions i procediments a aplicar. Aquest Pla de Neteja determina una sèrie d’indicacions per a la neteja i desinfecció de diferents espais i els elements que els componen.
Els nostres proveïdors de productes de neteja disposen de la certificació Ecolabel que identifica aquells productes i serveis més respectuosos amb el medi ambient.

Controls aplicats
als centres de treball

Realitzem tasques de supervisió amb auditories higienicosanitàries i de seguretat i salut, així com el subministrament d’equips de protecció individual i d’emergències (farmaciola de primers auxilis).

Controls aplicats
als centres de treball

Realitzem tasques de supervisió amb auditories higienicosanitàries i de seguretat i salut, així com el subministrament d’equips de protecció individual i d’emergències (farmaciola de primers auxilis).

Realitzem el seguiment i control documental continuat d’actes d’inspeccions oficials, certificats de formació de manipuladors, butlletins d’anàlisis microbiològiques, registres de control de plagues, registres APPCC (control de cambres, control de proveïdors o desinfeccions entre d’altres).

.

Control documental
del centre de treball

Control documental
del centre de treball

Realitzem el seguiment i control documental continuat d’actes d’inspeccions oficials, certificats de formació de manipuladors, butlletins d’anàlisis microbiològiques, registres de control de plagues, registres APPCC (control de cambres, control de proveïdors o desinfeccions entre d’altres).

Dietètica i nutrició

Qualitat i seguretat

Dietètica i nutrició

Qualitat i seguretat

Contacta amb nosaltres!

Consulta'ns els teus dubtes i ens posarem en contacte el més aviat possible.

Carrer del Cobalt, 185
08907 L’Hospitalet (Barcelona)
Tel. 936 565 969
rocagonzalez@rocagonzalez.com

Obrir xat
Podem ajudar-te?
Podem ajudar-te?